Lạy Chúa xin đồng hành

http://www.nhasachducme.com/images/shop/LayChuaxindonghanh.jpg
01 Một cõi riêng tư
02 Lạy Chúa xin đồng hành
03 Tiền vào cung thánh
04 Xin biến đổi con
05 Có những buổi chiều
06 Hiến tế 28
07 Xin là ánh thơ ca ngợi
08 Xin đừng xa con
09 Mẹ là bến đời
10 Một trời La vang

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng