Hôn Nhân và Gia Đình

http://www.tinmungvietnam.net/upload/book/1216543212.jpg

CD Đang Suy Niệm
CD
Nội Dung
Tác Giả / Tham khảo
26 Hôn Nhân và Gia Đình
Track 1 - Chung Kết Trầu Cau......Phanxicô
Track 2 - Bí Tích Hôn Phối........... Nguoitinhuu.com
Track 3 - Những Yếu Tố Căn Bản.. Nguoitinhuu.com
Track 4 - Cầu Nguyện....... Nguoitinhuu.com
Track 5 - Lời Nguyện Kết ........... ABBA
CD Học Hỏi
Lấy Trọn


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng