Tin Mừng Về Tính Dục Và Hôn NhânCD Đang Suy Niệm
CD
Nội Dung
30 Tin Mừng Về Tính Dục Và Hôn Nhân
Track 001 - Lời mở đầu của Paul Gray - DownloadTrack 002 - Lời giới thiệu của Christopher West - DownloadTrack 003 - Chương Một: MẦU NHIỆM CAO CẢ -- Đặt nền tảng. - DownloadTrack 004 - (1) Vị trí thiết yếu của Tính dục trong kế hoạch của Thiên Chúa - DownloadTrack 005 - 2) Nam và Nữ: Hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi - DownloadTrack 006 - (3) Hôn nhân: Nhiệm tích giữa Chúa Kitô và Giáo hội - DownloadTrack 007 - (4) Tính dục con người “ngay từ thuở ban đầu” - DownloadTrack 008 - (5) Ở một mình không tốt - DownloadTrack 009 -(6) Những Hậu Quả của Tội Tổ Tông - DownloadTrack 010 - (7) Sự Bổ trợ của Tính dục trở thành mối Kình địch của Tính dục - DownloadTrack 011 - (8) Sự Cứu Chuộc Tính dục chúng ta trong Đức Kitô - DownloadTrack 012 - (9) Một Vấn Đề Đức Tin - DownloadTrack 013 - (10) Kế Hoạch Nguyên Thủy của Thiên Chúa: Quy Luật về Tính Dục và Hôn Nhân - DownloadTrack 014 - Chương Hai: AI CHỈ BẢO ? – Quyền Giáo huấn và những câu hỏi sơ khởi. - DownloadTrack 015 - (1) Ai định đoạt những gì Giáo hội công khai giảng dạy? Có phải tất cả chúng ta là “Giáo hội”? - DownloadTrack 016 - (2) Từ đâu Giáo hội đã nhận ra rằng mình có “Quyền Giáo huấn” để công khai giảng dạy? - DownloadTrack 017 - (3) Giáo hội thực sự tin tưởng mình đang nói thay Thiên Chúa và biết “chân lý”? - DownloadTrack 018 - (4) Trong quá khứ có nhiều sai lỗi, sao mà Giáo hội tuyên bố không sai lầm? - DownloadTrack 019 - (5) “Ơn bất khả ngộ” của Giáo hội chỉ họa hiếm áp dụng cho một ít tuyên bố của ĐGH? - DownloadTrack 020 - (6) Giáo hội nên bãi bỏ cơ cấu hàng Giáo phẩm để trở nên dân chủ hơn và cởi mở đối thoại. - DownloadTrack 021 - (7) Có được phép nghi vấn về Giáo huấn của Giáo hội? Có buộc tin mọi điều Giáo hội dạy? - DownloadTrack 022 - (8) Vấn đề lương tâm của tôi chẳng phải là vấn đề luân lý tối hậu sao? - DownloadTrack 023 - (9) Giáo hội đừng xét xử và đừng áp đặt cho mọi người. Ai cũng có quyền tự do lựa chọn. - DownloadTrack 024 - (10) Tại sao có ý kiến phổ biến rộng rãi cho rằng Giáo hội khinh thị tính dục? - DownloadTrack 025 - (11) Giáo hội nên chú tâm vào tôn giáo và đừng xen vào chuyện phòng the của tôi. - DownloadTrack 026 - (12) Mấy ông già độc thân lại áp đặt luân lý tính dục cho người khác, buồn cười thật! - DownloadTrack 027 - (13) Tại sao Giáo hội quá bị ám ảnh bởi tính dục như thế? - Download


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng