Dâng Chúa tình con

http://yeuthuongphucvu.com/gakhanhhoa/ThanhCa/Album/LmNguyenVanTuyen/Vol2--DangChuaTinhCon2/DangChuaTinhCon2.jpg
01 Niềm xác tín của con 6
02 Nếu đời con có Chúa
03 Lời cầu cho Việt Nam
04 Chúa muốn nơi con
05 Niềm xác tín của con 5
06 Tạ ơn Chúa
07 Xin cám ơn Người- cám ơn đời
08 Dâng đời linh mục
09 Niềm xác tín của con 7
10 Tiếng ca dâng Chúa
11 Niềm xác tín của con 2
12 Tình thương trao Người

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI LỖI, VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA KHI CÒN CƠ HỘI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng