Phó thác cho Ngài01 Lời Mẹ nhắn nhủ
02 Phó thác cho Ngài
03 Xin vâng 2
04 Một lần dâng hiến
05 Tiếng chuông chiều
06 Ý Cha vẹn toàn
07 Lạy Chúa con đây
08 Hoan ca Maria

___________________

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI LỖI, VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA KHI CÒN CƠ HỘI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng