CHUỖI MẦN CÔI NĂM SỰ THƯƠNG

CHUỖI MẦN CÔI NĂM SỰ THƯƠNG
Đọc vào ngày thứ Ba và thứ Sáu
Tựa đề (Title) Chức năng (Tools)
01 - Làm dấu, kinh Tin Kính Nghe Download
02 - Kinh Lạy Cha, 3 Kính Mừng, Sáng danh Nghe Download
03 - Chục thứ 1 Nghe Download
04 - Chục thứ 2 Nghe Download
05 - Chục thứ 3 Nghe Download
06 - Chục thứ 4 Nghe Download
07 - Chục thứ 5 Nghe Download
08 - Kinh Lạy Nữ Vương, Hãy Nhớ, Cám ơn Nghe Download
CHUỖI MẦN CÔI NĂM SỰ MỪNG
Đọc vào ngày thứ Tư và Chúa Nhật
Tựa đề (Title) Chức năng (Tools)
01 - Làm dấu, kinh Tin Kính Nghe Download
02 - Kinh Lạy Cha, 3 Kính Mừng, Sáng danh Nghe Download
03 - Chục thứ 1 Nghe Download
04 - Chục thứ 2 Nghe Download
05 - Chục thứ 3 Nghe Download
06 - Chục thứ 4 Nghe Download
07 - Chục thứ 5 Nghe Download
08 - Kinh Lạy Nữ Vương, Hãy Nhớ, Cám ơn Nghe Download+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng