CHUỖI HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚACHUỖI HẠT LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

1-Bài hát Lòng Thương Xót Chúa
2-Lần chuỗi 50 kinh LTX

3-Tuẩn cửu nhật ngày 1

4-Tuẩn cửu nhật ngày 2
5-Tuẩn cửu nhật ngày 3
6-Tuẩn cửu nhật ngày 4
7-Tuẩn cửu nhật ngày 5
8-Tuẩn cửu nhật ngày 6
9-Tuẩn cửu nhật ngày 7
10-Tuẩn cửu nhật ngày 8
11-Tuẩn cửu nhật ngày 9
12-Kinh cầu xin LTX Chúa

13-Kinh cầu cho các linh hồn tội lỗi
14-Kinh tạ ơn
15-Kinh xin giống trái tim Chúa
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng