CHUỖI MẦN CÔI NĂM SỰ VUI TRẺ EM

CHUỖI MẦN CÔI NĂM SỰ VUI
Đọc vào ngày thứ Hai và thứ Bảy
Giọng đọc: Các em Maria Nguyễn Xuân Hằng, Têrêsa Kiều Nguyễn Hòang Như, Phêrô Bùi Anh Kiệt.

1- Làm dấu, kinh Tin Kính: Nghe - Download
2- Kinh Lạy Cha, 3 Kính Mừng, Sáng danh:
Nghe - Download
3- Chục thứ 1:
Nghe - Download
4- Chục thứ 2:
Nghe - Download
5- Chục thứ 3:
Nghe - Download
6- Chục thứ 4:
Nghe - Download
7- Chục thứ 5:
Nghe - Download
8- Kinh Lạy Nữ Vương, Hãy Nhớ, Cám ơn:
Nghe - Download


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng