Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI

Ý NGHĨA CUỘC ĐỜI

Ý nghĩa của cuộc đời là gì? Làm sao tôi có thể tìm được mục đích và sự thỏa mãn hoàn toàn cho cuộc đời ? hay làm sao Tôi sẽ có khả năng làm được những điều chính yếu lâu dài? Có nhiều người không bao giờ dừng lại xem xét ý nghĩa của cuộc đời là gì. Những năm sau họ nhìn lại và tự hỏi tại sao những mối liên hệ có phần tan vỡ và tại sao họ cảm thấy trống vắng mặc dầu họ đã đạt được những thành công do họ đặt ra. Một nhà doanh nhân nổi tiếng trong thương trường này đã được hỏi. Anh ước muốn điều gì nếu một ai đó sẽ nói với anh lúc anh mới bắt đầu . Anh đã trả lời: Tôi ước muốn người đó nói với tôi khi anh lên tới đỉnh vinh quang nơi ấy chẳng có gì. Nhiều mục tiêu đã biểu lộ tính chất trống rỗng chỉ sau vài năm họ theo đuổi cách vô vị buồn tẻ.

Trong xã hội nhân văn của chúng ta, con người theo đuổi nhiều mục đích, họ suy nghĩ sẽ tìm thấy ý nghĩa. Những mục tiêu họ theo đuổi gồm có: Sự thành công trên thương trường, sự giàu có, nhiều mối liên hệ tốt, tình dục, giải trí, làm điều lành cho người khác.v.v… Người ta đã chứng nhận rằng trong lúc họ thành đạt những mục tiêu của sự giàu có, vui chơi, và hài lòng vẫn có những khoảng sâu trống vắng trong tâm hồn – một cảm giác trống trãi mà dường như không thể lấp đầy được
Có người nói “Hư không! Hư không! Hư không của sự hư không thảy đều hư không” người này giàu có không thể đo lường được, khôn ngoan hơn bất kỳ ai. Ông ấy đã nói tại thời điểm mọi điều ông ước muốn và theo đuổi, tuy nhiên ông đã kết luận “ Đời sống dưới mặt trời” (Cuộc đời mà tất cả mọi điều thấy được bằng mắt hay từng trãi bằng tình cãm) là hư không. Tại sao đó là trống rỗng? Bởi vì Thiên Chúa tạo nên chúng ta vì những điều vượt xa hơn những kinh nghiệm chúng ta có hiện hôm nay. Sa-lô-môn đã nói về Thiên Chúa: “Ngài cũng đã đặt sự trường tồn bất diệt trong những tấm lòng con người.” Trong lòng chúng ta được nhắc nhở rằng những gì hôm nay và ở đây tất cả sẽ không còn tồn tại.

Trong sách Sáng-thế-ký, sách đầu tiên của Kinh Thánh, chúng ta tìm thấy “Thiên Chúa tạo nên con người giống như hình ảnh của Ngài” (Sáng thế ký 1:26) Điều này có nghĩa là chúng ta giống hình ảnh của Thịên Chúa nhiều hơn là bất cứ hình thức sống nào khác. Chúng ta cũng thấy trước khi loài người sa ngã vào tội lỗi và hình phạt bắt đầu đến thế gian,

1. Thiên Chúa tạo nên con người là một thực thể của xã hội. (Sáng thế ký 2:18-25),
2. Thiên Chúa cho con người việc làm (Sáng thế ký 2:15) Đức Chúa Trời thông giao với con người (Sáng thế ký 3:8) và,
3 Thien Chúa cho con người quyền cai trị trái đất (Sáng thế ký 1:26) Điểm chính yếu trong các chủ đề này là gì? Tôi tin rằng Thiên Chúa có ý định thêm tất cả những điều này để làm ứng nghiệm cho chúng ta. ]

Trong sách Khải Huyền, sách cuối cùng của Kinh Thánh, tại điểm chấm dứt của tất cả những sự kiện thời tận thế, Thiên Chúa Ngài sẽ hủy diệt trời và đất hiện hữu như chúng ta biết hiện nay để khởi điểm tình trạng tạo ra trời mới đất mới vĩnh viễn. Vào thời điểm đó Ngài sẽ phục hồi đầy đủ mối tương giao với những người đã được cứu rỗi. Một số người bị phán xét là không xứng đáng bị quăng vào lửa hỏa ngục. (Khải huyền 20:11-15) và hình phạt tội lỗi sẽ chấm dứt, tại nơi đó không còn có tội lỗi, buồn rầu, bệnh tật, sự chết hay đau khổ.v.v…(Khải huyền 21: 4) những người tin Chúa sẽ thừa kế mọi thứ; Thiên Chúa sẽ ở với họ, và họ sẽ làm con của Ngài (Khải huyền (21:7) Như vậy chúng ta đến điểm hoàn tất vòng tròn trong đó Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để tương giao với Ngài; con người phạm tội phá vỡ mối tương giao đó; Thiên Chúa phục hồi mối tưong giao trọn vẹn trong tình trạng vĩnh cửu với những người được cứu rỗi xứng hiệp với Ngài. Bây giờ xuyên qua cuộc đời con người thành đạt mọi thứ nhưng sự chết phân rẽ khỏi Thiên Chúa vĩnh viễn đó là điều duy nhất còn tệ hơn là không có gì cả. Nhưng Thiên Chúa làm một con đường không phải chỉ làm cho hạnh phúc đời đời (Lu-ca 23:43) nhưng cũng làm cho cuộc sống này vui thỏa và đầy ý nghĩa tốt đẹp. Bây giờ làm sao để hạnh phước trường tồn và đạt được “Thiên đàng trên đất”?

Ý NGHĨA CỦA ĐỜI SỐNG VĨNH CỬU:

Như lời đề nghị ở trên, ý nghĩa thực của đời sống bây giờ và cõi vĩnh hằng được tìm thấy bằng sự phục hồi mối liên hệ của con người với Thiên Chúa mà nó đã bị mất khi A-Đam và Ê-Va sa ngã vào tội lỗi. Ngày nay mối liên hệ với Thiên Chúa chỉ phục hồi qua con của Ngài, Chúa Giê su (Cvtd(4:12; Gioan 14:6; Gioan 1:12) Khi một người ăn năn tội người đó nhận được sự sống đời đời (Nghĩa là người không muốn tiếp tục trong tội lỗi nhưng muốn Chúa Giê su thay đổi đời sống và làm họ trở nên người mới) và bắt đầu nương cậy vào Chúa Giê su như là cứu tinh của chính mình.

Bây giờ ý nghĩa thực của cuộc đời không đơn thuần chỉ có trong Giê su là đấng cứu tinh Điều kỳ diệu hơn thế nữa ý nghĩa thực của cuộc đời được thấy khi một người bước theo Chúa làm một môn đồ của Ngài, học hỏi về Chúa, dành nhiều thời giờ trong việc đọc Kinh Thánh là lời Chúa, trò chuyện thân mật với Ngài trong giờ cầu nguyện, và đồng đi với Chúa bằng việc vâng theo những mệnh lệnh của Ngài. Nếu chúng ta chưa tin Chúa (hay là người mới tin) chúng ta đang tự nói với chính mình “Điều đó có gì làm cho tôi thích thú hay được thỏa nguyện” Xin bạn vui lòng đọc thêm một đoạn ngắn nữa thôi. Chúa Giê su đã đưa ra những lời kêu gọi:

“Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề ! Hãy đến cùng Tôi! Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi vì tôi và hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường tự lòng, hãy mang lấy ách của Tôi vì ách của Tôi êm ái và gánh của Tôi nhẹ nhàng.” (Matthêu( 11, 28-30) “ Tôi đến, hầu cho chiên được sự sống, và được sự sống dồi dào.” (Gioan 10:10b) “Nếu ai muốn theo Tôi, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Tôi. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì Tôi mà mất sự sống thì sẽ được lại sự sống đời đời.” (Mathêu( 16, 24-25)

Chúng ta có thể tự tìm kiếm sự hướng dẫn đời sống mình (Kết quả là một đời sống trống trãi) hay chúng ta chọn lựa theo đuổi Thiên Chúa và ý muốn của Ngài dành cuộc sống chúng ta với cả tấm lòng (mà điều này sẽ làm cho cuộc sống chúng ta đầy ý nghĩa, đáp ứng những khao khát của tấm lòng chúng ta, và khiến chúng ta thỏa mãn hài lòng) Đây là vì Đấng sáng tạo yêu mến chúng ta và mong ước cho chúng ta được tốt lành trọn vẹn. (Không cần đời sống dễ dàng nhất nhưng cần đời sống đầy ý nghĩa nhất).

Kết luận, tôi xin mượn suy luận của một người để chia sẻ. Nếu bạn là một người hâm mộ thể thao và quyết định đi dự một trận đấu chuyên nghiệp bạn có thể bỏ ra hàng trăm đô la bạn sẽ ở chỗ rất gần với các vận động viên đang chơi. Đời sống của người tín hữu cũng như vậy. Nhìn xem Thiên Chúa làm việc hàng ưu tiên không vì những tín hữu đi nhà thờ, họ không có trả giá. Nhìn xem Thiên Chúa làm việc hàng ưu tiên vì những môn đồ hết lòng của Đức Giêsu là những người đã thực sự dừng lại không đeo đuổi mục đích riêng mà mình ham muốn để theo đuổi mục đích của Chúa cha trong cuộc sống. Họ phải trả giá (Hoàn toàn phục tùng Đấng Giêsu và ý muốn của Ngài) họ sẽ có nhiều kinh nghiệm nhất về đời sống, họ có thể đối mặt với chính họ, người bạn của họ, người làm ra họ sẽ không hối tiếc! Bạn có muốn trả giá không? Bạn có sẵn lòng chưa? Nếu đồng ý bạn sẽ không còn đói khát ý nghĩa hay mục đích cuộc đòi lần nữa. Mong rằng chúng sẽ tìm được ý nghĩa đích thực cuộc sống của đời mình. Hãy cầu nguyện cho nhau trong đức mến nhé. thanks

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng