Xa mặt trời (10 bài)

http://thanhcavietnam.net/FilesNhac/Album-Bia/GiaAnVol.10-XaMatTroi-Front.jpg

01. Canvê chiều buồn Đinh công Huỳnh
02. Cho con tìm về Nguyễn Chánh
03. Con đường Chúa đã đi Văn Chi
04. Đã biết mấy lần Ân Đức
05. Đừng bỏ con Chúa ơi Nguyễn văn Tuyên
06. Lời Kinh dâng Chúa Ngọc Thành
07. Sám hối Quang Uy
08. Tình thương nhiệm màu Hồng Trần
09. Xa mặt trời Hoàng Nam
10. Một lòng từ hối Đinh công Huỳnh


CD. Album Gia Ân _ Vol 10+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng