Đức tin Kitô giáo

01 Lời giới thiệu
02 Địa cầu đầy ân sủng
03 Nếu không có tình yêu
04 Con là ánh sáng
05 Nơi nào có tình yêu
06 Thà rằng
07 Một lòng cậy trông
08 Chân Dung Thượng Đế
09 Chúa cho mặt trời mọc lên
10 Mẹ Tàpao
11 Khấn xin Mẹ Tàpao
12 Đến với Mẹ Tàpao
13 Kinh cầu Mẹ ban
14 Dâng hoa tạ ơn
15 Hoan ca trái tin Người Mẹ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng