TIN MỪNG SỰ SỐNG 2009 Tuần 1 Thường Niên

TIN MỪNG SỰ SỐNG 2009Tuần 1 Thường Niên

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Chúa Nhật 10/1/2010

Phó Tế Phạm Sĩ Hiệp

Thiên Nhiên Tạo Vật

Thứ Sáu 8/1/2010

TMSS 487

Thời Gian Vĩnh Hằng

Thứ Sáu 1/1/2010

TMSS 486

TIN MỪNG SỰ SỐNG

(Chủ đề 2008, Phụng Niên 2008, Phụng Niên 2007, Phụng Niên 2000-2006, Giáo Sĩ Lời Chúa)

TMSS 2009, Thứ Bảy hằng tuần sẽ có hai bài Phát Thanh: 1 theo Phụng Vụ và 1 theo Chủ Đề

Ý Thức

TIN MỪNG SỰ SỐNG Tin Mừng con người tạo sinh

được Thiên Chúa Hóa Công toàn thiện Cha Trên Trời yêu thương,

một Tin Mừng được chính Con Ngài Lời Nhập Thể VÀO ĐỜI

mạc khải loan báo bằng lời nói, việc làm, nhất bằng Biến Cố Vượt Qua,

Tin Mừng được Chúa Kitô Phục Sinh sai các môn đệ của Người VÀO ĐỜI

để nhờ Quyền Lực Bởi Trời, các ngài rao giảng cho muôn dân tới tận cùng trái đất.

Khởi điểm

Chương Trình Phát Thanh

TIN MỪNG SỰ SỐNG

Được bắt đầu từ Chúa Nhật 17/9 trong Đại Năm Thánh 2000.

Diễn Tiến

Cũng trên cùng một băng tần 106.3 FM Nam California, ngay lúc đầu, CN 17/9/2000,

Tin Mừng Sự Sống được loan truyền cả 1 tiếng vào mỗi sáng Chúa Nhật, từ 6 đến 7 giờ.

(Chưa kể đến gần 20 nơi khác ngoài tiểu bang,

qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải NgoạiWashington D.C. cho đến ngày 22/12/2002).

Thế rồi, từ ngày 8/2/2002, để thuận tiện hơn lợi ích hơn cho đa số thính giả,

Tin Mừng Sự Sống bắt đầu đổi giờ phát thanh vào tối Thứ Sáu hằng tuần,

từ 9 đến 9 giờ 30, song từ 1/8/2008 tới nay, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối cùng ngày.

Nội Dung

Ngay từ ban đầu

Tin Mừng Sự Sống

được bố cục thành 3 phần

trung thực phản ảnh danh xưng

Tin Mừng Sự Sống:

Phụng Vụ Lời Chúa

Liên quan tới Mạc Khải Thần Linh Lời Nhập Thể Vượt Qua,

Chúa Giêsu Kitô, Ánh Sáng Sự Sống / Tin Mừng Sự Sống,

Đấng tỏ mình nơi Ánh Sáng Tin Mừng của Người Sự Sống Thánh Thể của Người.

Giáo Hội Hiện Thế

Liên quan tới Tác Động Thần Linh trong việc canh tân bộ mặt trái đất,

qua hoạt động giáo huấn của Giáo Hội Ánh Sáng Muôn Dân - Lumen Gentium,

để loan truyền Tin Mừng Sự Sống cho đến khi mọi sự được canh tân nơi Trời Đất Mới.

Sống Thánh Chứng Nhân

Liên quan tới Đức Tin Tuân Phục của Kitô hữu,

trong việc đáp ứng Mạc Khải Thần Linh (Phụng Vụ) Tác Động Thần Linh (Giáo Hội),

để nhờ đó họ thể thực sự trở thành chứng nhân Tin Mừng Sự Sống.

Kể từ Thứ Sáu 27/6/2008, mở màn cho Năm Thánh Phaolô (28/6/2008-29/6/2009)

Tin Mừng Sự Sống đã thay đổi cả nội dung lẫn kết cấu

để cố gắng tỏ ra hưởng ứng chiều hướng mới của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI,

Vị Giáo Hoàng thần học gia về Trí Đức Tin đã ban hành 2 Thông Điệp đầu tiên về các thần đức:

"Thiên Chúa Tình Yêu" (25/12/2005) "Đức Cậy Cứu Rỗi" (30/11/2007)

Chủ Trương

mang “Vui Mừng và Hy Vọng” của một Giáo Hội Hiện Thế là “Ánh Sáng Muôn Dân”

đến cho anh chị em đồng đạo,

ở Nam California nói riêng (qua làn sóng 106.3 FM)

và khắp nơi nói chung (qua www.tinmungsusong.org),

đang sống trong một thế giới càng văn minh con người càng bạo loạn.

Pháp Nhân

Tin Mừng Sự Sống

môt Hiệp Hội bất vụ lợi trước chính quyền tiểu bang liên bang với danh xưng

The Good News Of Life Association.

Tin Mừng Sự Sống

được loan truyền qua mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org,

được bắt đầu ra mắt bằng Anh ngữ vào ngày Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng 31/5/2001,

được chỉnh trang sang Việt ngữ cả về hình thức lẫn nội dung lần thứ nhất

ào ngày Lễ Ðức Mẹ Dâng Mình 21/11/2003.


Kể từ ngày 12/3/2004 đã được số lần viếng thăm

Hit Counter


Hits since 3/12/2004

Nhóm Vào Đời

Chủ Trương Thực Hiện

Tống Văn Tuệ - Cao Tấn Tĩnh - Bùi Thúy Nga - Bùi Kiều Hạnh

Linh Hướng

Lm Nguyễn Đức Thiệp, CMC

Liên Lạc:

12173 Highgate Court - Rancho Cucamonga, CA 91739

Điện Thoại (909) 899-3590

Điện Thư:

vaodoi@tinmungsusong.org+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng