Đức Maria & Giáo-hội Công-giáo

Đức Maria & Giáo-hội Công-giáo

http://us.images.timnhanh.com/blog/200908/13/13725821250152828.jpg

Track 1 Nhạc: Mẹ Đầy Ơn Phúc
Track 2: Đức Maria & Giáo-hội Công-giáo

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng