Hỏi Đáp về Phó Tế Vĩnh Viễn

Hỏi Đáp về Phó Tế Vĩnh Viễn

http://hdgmvietnam.org/Images/News/LinhMucChungSinh/GMVNGHCGTG_Full_767123726.jpg

Tác giả: Janet Hoa hỏi - Cha Bình An đáp
Giọng đọc: Phó Tế Phạm Văn Tuyền
Gồm 1 Track - 9.5MB
Track 1

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng