Đức Giêsu Tỏ Mình Trong Tiệc Cưới

Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
17/1/10 - Lấy trọn CD - 68.7MB
01 Nhạc mở đầu:
Khi Hoa Nở Miền Cana
Phacxicô Nhacthanh.net
02 Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 2 Thường Niên
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Đức Giêsu Tỏ Mình Trong Tiệc Cưới
GM Nguyễn Sơn Lâm Vietnamese Misionaries in Asia
04 120 Gallons Rượu Chứ Không Ít
_____________________________________
Lịch Phụng Vụ 2010 Đền Thánh KT Mẹ
05 Chum Rượu Ngon
LM Vũ Minh Nghiễm

Tín Thư C2

06 Nhận Ra Tình Yêu Thiên Chúa . . .

LM Jude Sicilliano Vietcatholic.com
07 Họ Hết Rượu Rồi
Manna

Vietnamese Missionries in Asia+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng