Bài giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ - 2004

Bài giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ - 2004

Nhạc/Bài giảng:
ĐGM Nguyễn Khảm
audio/mpeg icon
Le_Cac_Thanh_Mt_51-12a_2004_.mp3
Lời hát/Lời bình:

Nghe lại bài giảng Lễ Các Thánh Nam Nữ năm 2004.

Ghi âm & Dàn dựng: Tuấn Phúc Ân+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng