Truyền Giáo Cho Người Thời Nay

http://www.daminhvn.net/tulieubaiviet/hinhanh/minhhoa/Missionary.jpg

CD Đang Suy Niệm

Truyền Giáo Cho Người Thời Nay - Lấy Trọn CD - 21.6MB
Bài của Nguyễn Thảo Nam và Lê Xuân Hy

CD
Nội Dung
Tác Giả / Tham khảo
14 Vấn đề vĩ đại và khẩn thiết
Track 1 - 4.31MB
XuanHa
14 Nguyên nhân xa lìa Giáo hội
Track 2 - 9.42MB
XuanHa
14 Chữa trị và ngăn ngừa
Track 3 - 9.24MB
XuanHa


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng