Một Đời Linh Mục

http://www.daminhvn.net/tulieubaiviet/hinhanh/minhhoa/priest5.jpg

CD Đang Suy Niệm
CD
Nội Dung
Tác Giả / Tham khảo
13 Một Đời Linh Mục - Lấy Trọn CD - 79.6MB
Track 1 - 30.4MB
Track 2 - 31.0MB
Tặng phẩm của
Linh Mục Đỗ Xuân Quế, OP


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng