Tình người tình Trời (30 bài - Tuyển tập Tình Ca 8)

 1. Vào Đời
 2. Yêu đời
 3. Cho tình tôi nguyên vẹn
 4. Xin cho con
 5. Xin hôn tay Chúa
 6. Tái sinh Thanh Mai
 7. Xin Ngài
 8. Dám tin
 9. Bài ca đức tin Hòai Nam
 10. Bạn thân Dalena
 11. Bạn tình tôi Như Thảo
 12. Bến bờ yêu thương
 13. Bên Cha Thu Vân
 14. Biết đến bao giờ
 15. Cho con là
 16. Chúa ban ơn lành Bạch Yến
 17. Chúa đã gọi con Biển Đức
 18. Chúa khoan nhân
 19. Chúa là núi đá
 20. Chúa là Tình yêu
 21. Chúa thương
 22. Con đã thưa Anh Sơn
 23. Con dâng
 24. Con đường Chúa đi
 25. Con kiếm tìm
 26. Con nhớ mãi
 27. Con vững tin
 28. Con xin là
 29. Con tim
 30. Dâng Chúa

  (Trích trong Tình Ca 8)

  DOWNLOAD:
  Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
  ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
  /Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
  Save vào folder nào bạn muốn (có thể đổi tên của music .mp3 file)


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng