Tìm về chân thiện mỹ

http://chanthienmy.org/images/ctm1.jpg

01 Lời mở đầu
02 Tìm về chân thiện mỹ
03 Hồn mong gặp Chúa
05 Ngài có đó
06 Ngợi khen Chúa
07 Xin được thấy tôn nhan
08 Con hướng về Chúa
09 Tình đời, tình Chúa
10 Đức Maria
11 Như làn gió thoảng
12 Ngày mai sẽ ra sao

Audio CD Chân Thiện Mỹ
Bác sỉ, Nhạc Sĩ Nguyên Kha+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng