Thư Ê-phê-sô - Mầu Nhiệm Về Sự Kêu Gọi Dân Ngoại (Phần 2)

Thư Ê-phê-sô - Mầu Nhiệm Về Sự Kêu Gọi Dân Ngoại (Phần 2) E-mail
Chương Trình:Học Kinh Thánh
Đề Tài:Thư Ê-phê-sô - Mầu Nhiệm Về Sự Kêu Gọi Dân Ngoại (Phần 2)
Loạt Bài:Thư Tín Thánh Kinh: Thư Ê-phê-sô
Ngày Phát Thanh:2010-01-05
Lắng Nghe:
Chi Tiết:Bài 13: Thư Ê-phê-sô 3:7-13


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng