Lời gọi yêu thương - Tâm tình ca

01 Người ơi hạy nhớ Nhật Tân
02 Thân phận con người Lê Quyền
03 Quả tim mới Thanh Thủy
04 Chúa nhân từ Liêm Bi
05 Dấu chân trên cát Tâm Vân
06 Bải ca thống hối Thanh Bình
07 Cha ơi, con đã về Nhật Tân
08 Giờ từ nạn của Chúa Giang Châu
09 Vì xưa Ta đói Sĩ Hoàn
10 Mừng khen Jave hợp ca
11 Như một vầng trăng Thanh Thủy, Thanh Bình
12 Mẹ ơi Nhật Tân

Audio CD Tình Ca 1+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng