Thông Điệp Chúa Cha Phán Dạy Con Cái Ngài

Thông Điệp Chúa Cha Phán Dạy Con Cái Ngài
Người đọc: Maria Kim và Giuse Định

1-Lời nói đầu (mp3)
2-Mẹ Eugenia là ai? (mp3)

3-Thông điệp Chúa Cha phần 1a (mp3)

4-Thông điệp Chúa Cha phần 1b (mp3)

5-Thông điệp Chúa Cha phần 1c (mp3)

6-Thông điệp Chúa Cha phần 1d (mp3)

7-Thông điệp Chúa Cha phần 1e, với Đức Giáo Hoàng (mp3)

8-Thông điệp Chúa Cha phần 1f, với Đức Giám Mục (mp3)

9-Thông điệp Chúa Cha phần 2a (mp3)

10-Thông điệp Chúa Cha phần 2b (mp3)

11-Thông điệp Chúa Cha phần 2c (mp3)

12-Tuần Cửu Nhật kính tình yêu Chúa Cha (mp3)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng