BẢY LỜI CUỐI CỦA CHÚA GIÊSU

BẢY LỜI CUỐI CỦA CHÚA GIÊSU
ĐGM Fulton Sheen. Người đọc: Lucie Maria. Download miễn phí phía dưới.



Mờ đầu: Nhập đề

Nghe Download

Lời thứ 1: Lạy Cha, xin tha cho chúng

Nghe Download

Lời thứ 2: Hôm nay ngươi sẽ được ở trên thiên đàng với Ta Nghe Download
Lời thứ 3: Đây là Con Bà Nghe Download
Lời thứ 4: Sao Chúa lại bỏ Con Nghe Download
Lời thứ 4: Sao Chúa lại bỏ Con (tiếp theo) Nghe Download
Lời thứ 5: Ta khát Nghe Download
Lời thứ 6: Mọi sự đã hoàn tất Nghe Download
Lời thứ 7: Con xin phó linh hồn trong tay Cha Nghe Download
Nhạc: Dưới chân Thập Giá Nghe Download
Nhạc: Con đường Chúa đã đi qua Nghe Download

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng