Thánh Têrêsa Avila

Thánh Têrêsa Avila

§ Kim Hà

Bộ chuyện Thánh Nữ Têrêsa Avila (hay Thánh Têrêsa Mẹ, Tiến sĩ Hội thánh): "Vị thánh hay xuất thần".

Nguyên tác: The Saint of Ecstasy

Tác giả: Rene Fulop-Miller

Chuyển ngữ: Đặng Xuân Thành

Imprimatur: Nha Trang, ngày 15/10/1999 - Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Giám Mục Nha Trang


Phần #: ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ), ( 4 ), ( 5 ), ( 6 ), ( 7 ), ( 8 ), ( 9 ), ( 10 ), ( 11 ), ( 12 ), ( 13 ), ( 14 ), ( 15 ), ( 16 ), ( 17 ), ( 18 ), ( 19 ), ( 20 ), ( 21 ), ( 22 ), ( 23 ), ( 24 ), ( 25 ), ( 26),

~~~~~~~ Linh Hồn Con Ngợi Khen Chúa ~~~~~~~~

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng