"Chân phước" là gì?

1. Trước hết : để hiểu được chân phước là gì thì cần phải hiểu việc tôn kính các Thánh trong Giáo Hội. Từ khoảng thế kỷ thứ II bên Đông phương và thế kỷ thứ III bên tây phương, các Kitô hữu có thói quen tụ họp lại bên mộ các Vị Tử Đạo, đặc biệt vào ngày các Ngài chịu chết. Rồi từ từ lan rộng thành một phong trào yêu mến, tôn kính các vị Tử Đạo, các Thánh Tông Đồ, từ đó, các Ngài trở thành tấm gương để mọi nguời noi theo trong đời sống Đức tin và người ta thường hay xin các Ngài chuyển cầu lên Thiên Chúa những ước nguyện. Từ việc sùng kính các vị Tử Đạo, các Thánh Tông Đồ, chẳng bao lâu sau lan qua sự tôn kính các Giám Mục sáng lập các Giáo Hội địa phương và các Tu sĩ loan báo Tin Mừng, rồi tới các Trinh nữ và các nhà tu khổ hạnh ... Trong một thời gian dài, chính các giám mục có quyền công bố sự thánh thiện của một nhân vật. Chỉ từ thế kỷ thứ VII, Đức Giáo Hoàng mới dành quyền thẩm cứu vụ án phong thánh, theo những qui định ngày càng trở nên gắt gao. Từ đó, hình thành việc phong thánh trong Giáo Hội.
2. Tiên Trình Phong Thánh là một tiến trình khắt khe : để được mở hồ sơ xin phong thánh cho ai thì đòi buộc phải có nhân đức, hoặc gương sáng nổi bật. Sau khi chết phải có ít nhất 2 phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Ngài ( các Thánh Tử Đạo thì không cần điều kiện này). Sau khi hoàn tất hồ sơ, đệ trình lên Thánh Bộ Phong Thánh, xin Đức Giáo Hoàng mở án phong Thánh. Sau đó Tòa Thánh sẽ điều tra kỹ lưỡng, tỉ mỉ có khi kéo dài hàng chục năm trời thận chí cả trăm năm. Có vụ sau hàng thế kỷ mới được điều tra lại.
3. Việc Phong Thánh theo qui định hiện nay, trước hết là được Tòa Thánh ghi nhận qua thỉnh cầu của các Đức Giám Mục ( thường là các vị có liên quan đến vị xin phong Thánh), sau đó Tòa Thánh điều tra. Khi đã đầy đủ hồ sơ chứng minh vị được thỉnh cầu xứng đáng được phong Thánh sẽ được phong Chân Phước trước, sau đó lại một thời gian dài điều tra tìm hiểu, xác định thêm ít là hai phép lạ nữa thì Tòa Thánh mới quyết định phong Hiển Thánh.
4. Như vậy : * Chân phước ( Tiếng Pháp là Bienheureux; Latin là Beati; tiếng Anh là Blessed) hay còn gọi là Á Thánh là người được Giáo Hội tôn phong nhưng dưới bậc Hiển Thánh và có thể lên Hiển Thánh. Các Chân Phước chỉ được tôn kính cách giới hạn ở nơi nào theo phép của Tòa Thánh ( Việt Nam chúng ta hiện nay có vịnh dự được Tòa Thánh đang xúc tiến việc mở án phong Chân phước cho Đức Cố Hồng y Fx. Nguyễn Văn Thuận theo thỉnh cầu của Đức Hồng y chủ tịch ủy ban Công lý và Hòa bình của Tòa Thánh).
* Hiển Thánh ( Saint, holy; Latin : Sanctus) là những Vị được tôn phong, ghi vào sổ bộ các Thánh và được tôn kính công khai trên toàn Giáo Hội.


Dịch từ:
Dịch sang:
Bản dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt
Blessed

Từ điển

tính từ
  1. có đủ cả
  2. hoàn toàn
  3. nhiều hạnh phúc
  4. nhiều phước
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng