Tám Mối Phúc Thật - Hiến Chương Nước Trời: Anh Em Hãy Nên Thánh (Mt 5, 1-12)

Tám Mối Phúc Thật - Hiến Chương Nước Trời: Anh Em Hãy Nên Thánh (Mt 5, 1-12)

A- Những câu Kinh Thánh nói về Tín hữu cần nên thánh:

1/ Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngươc đãi anh em. (Mt 5, 43-44)

2/ Nếu anh chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình, thì nào có công chi? nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có gì lạ đâu? Ngay cả người ngoại cũng làm như thế sao? Vậy anh hãy nên hoàn thiện như Cha anh em ở trên là Đấng hoàn thiện. (Mt 5, 46-48)

3/ Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em. Vì có lời Kinh Thánh chép: “Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh.” (1Pr 1, 15-16)

B- Sách Khải huyền nói về các thánh là những người thế nào?:

1/ Các ngài là những người từ đau khổ lớn lao mà đến và đặt giặt áo mình trong máu con chiên.(Kh 7, 14) Rõ ràng là các thánh cũng như các thánh Tử Đạo Việt Nam đã sống đạo một cách anh dũng phản chiều, làm chứng cho Thiên Chúa khi thực hành Lời Ngài.

2/ Tôi thấy một đoàn người thật đông đảo không tài nào đếm nổi, thuợc mọi nước mọi dân và mọi ngôn ngữ (Kh 7, 9). Các thánh cũng là những người như tôi, nhưng biết sống cho người khác.

C- Những suy tư của Tín hữu để noi gương các thánh.:

1/ Mọi Tín hữu đều được mời gọi nên thánh, là bổn phận của hết mọi người, không phân biệt chủng tộc, nam nữ, địa vị, giầu nghèo…

2/ Nên nên thánh không chỉ dành cho ai hay một số người nào. Đừng nghĩ rằng nên thánh Giáo hoàng, Hồng Y, Giám mục, Lm, …mà mọi Kitô hữu đều được mời nên thánh với câu Châm Ngôn Sống sau đây:

“LÚC NÀO CŨNG THẤY CHÚA HIỆN DIỆN TRƯỚC MẶT”

a/ Thánh Basil thành Maurice nói: Phương pháp hiệu quả và đơn giản nhất để nên thánh và khỏi sa ngã phạm tội là :”Sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa đang ở trước mặt mình.”

b/ Thánh Têrêsa khuyên: “Bạn sẽ trở nên thánh không ngờ, nêú trong một năm bạn bước đi trong sự hiện diện của Chúa.”

c/Thánh Leonard quả quyết: “Sống có Chúa hiện diện trước mặt., là bạn sống như các thánh trên Thiên đàng.

d/ Thánh Ignatio nói: “Mồi lần nghe tiếng chuông đồng hồ là nhắc tôi nên thánh và thấy Chúa đang hiện diện bên tôi.”

đ/ Thánh Alphongsô Ligouri đã viết: “Bạn hãy tĩnh tâm để nên thánh là nhìn Chúa đang hiện diện. trước mặt”

e/ Thánh Phanxicô thành Sale nói: Đời sống nội tâm của tôi để nên thánh là: “Cung Thánh của Chúa.” ngay trong lòng tôi.

D- Những đức tính tốt để bạn sống có Chúa hiện diện là:

1/ Không nghĩ xấu, nói hành bất cứ ai.

2/ Không giận dữ, oán hờn ai mà bỏ cuộc.

3/ Không cằn nhằn, khó tính kêu ca.

4/ Không ba hoa kiêu ngạo khinh người.

5/ Không năng đầu ích kỷ cá nhân.

6/ Không phân biệt ghen ghét, ganh tỵ.

7/Không ngồi lê, la cà, mách lẻo.

8/ Không yêu sách, chi ly, biển lận.

9/ Không kỳ thị, giai cấp, khép kín.

10/ Không cư xử thiên vị bất công

E- Khi gặp sự đau khổ hay vui mừng, tôi thường hát lên vài câu trong Kinh Hoà bình, để thực tập sống thánh như sau:

1/ Lạy Chúa! Xin hãy dạy con như khí cụ bình an của Chúa. Để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn…

2/ Lạy Chúa! Xin hãy dạy con, tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu…

Bạn và tôi cùng nói với Chúa: Lạy Cha, con quyết nên thánh, xin Cha giúp con luôn can đảm đọc, nghe và thực hành Lời Cha với cả con tim, với hết tấm lòng, bằng cách tập luyện các nhân đức trên mỗi ngày, và lúc nào cũng thấy Cha đang hiện diện trong con. Amen.

Phó tế: GB Nguyễn văn Định
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI LỖI, VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA KHI CÒN CƠ HỘI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng