Tại sao Mẹ Maria hiện ra?

Tại sao Mẹ Maria hiện ra?

Trong cuộc phỏng vấn với Zenit, Cha Dòng Carmêlô Jesús Castellano Cervera, một tham vấn viên cho Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin và là giáo sư Phân Khoa Thần Học Giáo Hoàng Teresianum, đã chia sẻ về những lý do tại sao có những cuộc hiện ra của Đức Mẹ cũng như về đường lối Giáo Hội công nhận tính cách chân thực của những cuộc hiện ra ấy.

Vấn Các cuộc hiện ra có một tầm quan trọng ra sao nơi dự án cứu độ của đức tin Kitô giáo?

Đáp Một mặt thì các cuộc hiện ra đích thực, theo tầm quan trọng về thần học của chúng, như là việc hiện diện sống động của Chúa Kitô trong Giáo Hội. Nơi trường hợp của Mẹ Maria, như Vị Trinh Nữ được mông triệu về trời, Mẹ cũng đặc biệt hiện diện bên cạnh Chúa Kitô.

Những cuộc hiện ra của Mẹ Maria có thể là phương tiện để Giáo Hội củng cố đức tin, để bảo đảm việc Mẹ hiện diện và việc bảo vệ từ mẫu của Mẹ, đặc biệt là ở vào những thời điểm nào đó trong lịch sử cần phải củng cố đức tin và đức cậy.

Một cuộc hiện ra nào đó của Mẹ hay việc sáng tạo ra một hình ảnh lạ về Mẹ thường có một ý nghĩa giáo hội học, vì chúng cho thấy nơi biến cố siêu nhiên niềm tin tưởng về sự hiện diện của Mẹ Maria nơi một Giáo Hội riêng nào đó, để nuôi dưỡng việc hòa giải nơi dân chúng, như trường hợp Vị Trinh Nữ Guadalupe.

Vấn Giáo Hội làm thế nào để chứng thực được tính cách chân thực của các cuộc hiện ra?

Đáp Trước hết, Giáo Hội tin tưởng rằng Thiên Chúa có thể tỏ mình ra cho con người ở bất cứ hoàn cảnh nào, như Ngài đã thực hiện nơi các cuộc thần hiển ở Cựu Ước cũng như nơi các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh.

Vị Trinh Nữ cũng có thể làm điều ấy. Thế nhưng Giáo Hội tìm cách nắm vững được sự hiện diện này để đề phòng tất cả những thứ lẫn lộn có thể chủ quan, những thứ lừa đảo gian dối và những thứ cả tin có thể chi phối nhiều thị kiến viên hay thành phần được gọi là thị kiến viên.

Gặp trường hợp được tường trình, với ước vọng bao giờ cũng muốn hướng dẫn tín hữu theo sự thật, Giáo Hội tìm cách điều tra trước hết tính cách chân thực của biến cố, loại trừ đi hết mọi thứ lẫn lộn hay sai lầm. Giáo hội làm việc để chứng thực rằng không có những thứ mâu thuẫn nơi biến cố và nhân vật phản lại với đức tin, luân lý hay đời sống Kitô giáo.

Giáo Hội cũng tìm cách chứng thực sự thật của các sứ điệp được ban bố cùng những hoa trái gặt hái được.

Giáo Hội làm điều này một cách chầm chậm và thận trọng. Đó là lý do tại sao đôi khi nhiều năm qua đi mà không có một chính thức công bố nào từ Giáo Hội, kêu gọi tất cả mọi người trong khi chờ đợi hay tuân theo các qui tắc về đức tin cũng như những nguyên tắc về một khoa thần học và tu đức Thánh Mẫu lành mạnh.

Vấn Có những cuộc hiện ra nào mới đây hay chăng? Ở đâu? Những cuộc hiện ra ấy có đáng chú trọng hay chăng?

Đáp Bản liệt kê về các cuộc cho là mạc khải và hiện ra của Trinh Nữ Maria dài đến nỗi không thể kể hết ở đây được.

Các vị giám mục có nhiệm vụ thông báo cho Tòa Thánh biết khi xẩy ra một hiện tượng vượt ra ngoài quyền hạn của giáo phận mình.

Thế rồi, qua phân bộ có thẩm quyền, đó là Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, Tòa Thánh cống hiến những phương tiện thích hợp và đề nghị đường lối cần phải tiến hành nơi những trường hợp ấy, bao giờ cũng phải cho thấy được thiện ích của tín hữu và yếu tính của đức tin cũng như của đời sống Giáo Hội, việc thực hành phụng vụ, cũng như giá trị lòng đạo đức phổ thông, những giá trị được căn cứ vào sự thật của Thánh Kinh, Thánh Truyền và huấn quyền của Giáo Hội về Mẹ Maria, một huấn quyền dồi dào nơi các bản văn của Công Đồng Chung Vaticanô II, của Đức Phaolô VI “Marialis Cultus” năm nay kỷ niệm 30 năm ban hành, cũng như thông điệp tuyệt vời “Redemptoris Mater” của Đức Gioan Phaolô II.

Vấn Đến nay là 150 năm từ cuộc hiện ra ở Lộ Đức. Cuộc hiện ra này đối với lịch sử đã tiêu biểu cho đức tin ra sao và chúng ta có thể rút tỉa được những giáo huấn nào?

Đáp Sứ điệp Lộ Đức hiển nhiên đối với tôi. Bằng việc hiện ra của mình, Mẹ Maria xác định sự thật về tín điều Hoài Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội, như Mẹ đã xưng mình với Thánh Bernadette.

Từ lúc đó trở đi, tính cách “mariofania” của Lộ Đức, được Giáo Hội công nhận là đích thực, trở thành một cứ điểm cho lòng tôn sùng Thánh Mẫu.

Lộ Đức là một nơi được Trinh Nữ Maria, qua việc mục vụ thông thường của Giáo Hội, cũng hành động một cách mầu nhiệm như một nguồn ân sủng và sáng soi cho sức khỏe về thể lý, tâm lý và tinh thần của những ai tin cậy mến tìm đến nơi ấy.

Ðaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch từ Zenit ngày 20/5/2004+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng