Sứ Điệp Mùa Chay 2007 của Đức Bênêđictô XVI

http://www.tinmung.net/GIAOHOI/DTCsudiepMC.jpg

CD Đang Suy Niệm
CD
Nội Dung
Tác Giả / Tham khảo
09 Sứ Điệp Mùa Chay 2007 của Đức Bênêđictô XVI
Track 1 - 13.5MB
VietCatholic
Đức Ông Nguyễn Quang Sách chuyển ngữ


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng