40 Câu Hỏi Về Thánh Lễ

138-2.jpg image by duyhuy31579
CD Đang Suy Niệm
CD
Nội Dung
Tác Giả / Tham khảo
08 Lấy Trọn CD (34MB)

Track 1 - Lời Tựa & Câu 1-3 (6.83MB)
Track 2 - Câu 4-10 (7.25MB)
Track 3 - Câu 11-15 (6.88MB)
Track 4 - Câu 16-23 (6.5MB)
Track 5 - Câu 24-27 (7.41MB)
Track 6 - Câu 28-32 (7.23MB)
Track 7 - Câu 33-40 & Kết Luận (7.25MB)
____________________________________________
DongCong.net
Cha Giuse Vũ Thái Hòa


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng