Sống đạo giữa đời (12 bài)

http://www.nhasachducme.com/images/shop/Tuoitrevuituoi(SDGDoi)3.jpg

01 Lời giới t hiệu vol2
02a Sống đạo hôm nay
02b Sống đạo hôm nay
03 Sức sống dồi dào
04 Nối lửa lên
05 Tấm bánh cho đời
06 Đắp xây cộng đoàn
07a Ba ngọn nến lung linh
07b Ba ngọn nến lung linh
08 Nối mãi vòng tay
09a Cho tình yêu lên ngôi
09b Cho tình yêu lên ngôi
10a Tin vui trở lại
10b Tin vui trỏ lại
11a Để con nên hình bóng Ngài
11b Để con nên hình bóng Ngài
12 Chứng nhân tông đồ
13 Kết

VCD TUỔI TRẺ VUI TƯƠI
SỐNG ĐẠO GIỮA ĐỜI
Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Giáo phận Banmêthuột+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng