Ngày trở về

http://phamduy2000.com/data/news/ngaytrove_s.jpg


Giới thiệuSoeur Trầm Hương, FMSR
01Cát bụi hư vô
02Chúa nhân từLm Kim Long
03Trong gian truânLm Kim Long _ Hoàng Khánh
04Hy lễ cuối cùngÂn Đức
05Sự sống thay đổiPhanxicô
06Của lễ cậy trôngLm Nguyễn Duy
07Ngày không còn mẹ Soeur Trầm Hương, FMSR
08Khóc cha hiềnHồ Trung Trinh
09Ôi Giêsu lân tuấtThiên Ý
10Con xin dâng Mi Trầm
11 Chúa gọi con vềLan Thanh
12Trung kien chờ mẹLm Nguyễn Duy
13 Giã biệt caSong ca với Hương Lan - Thiên Ý


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng