Phim Thánh Giêrađô Majella (1726-1755)

Thánh Giêrađô Majella (1726-1755)
Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

http://i178.photobucket.com/albums/w248/nguyenhoai_km/st-gierado.jpg

Sinh hạ tại Muro Lucano, trong vương quốc Naples (Ý), mồ côi cha từ lúc nhỏ, nối nghề cha làm thợ may, rất có lòng đạo đức, muốn làm tu sĩ, nhưng vì sức khỏe không được nơi nào nhận. Giêrađô trong một tuần đại phúc do các cha dòng Chúa Cứu Thế thuyết giảng, được nhận “cách bất đắc dĩ” vào dòng như một tu huynh không làm linh mục.

Nhưng con người được giới thiệu là “kẻ vô dụng” ấy đã trở nên một vinh dự cho dòng. Đời người là một chuỗi dài phép lạ, xuất thần, nói tiên tri, bắt bí ma quỷ, làm cho nhiều người trở lại… Ở hai chỗ một lúc…Nhưng nhất là người có lòng yêu mến Chúa cao độ và một đức khiêm nhường sâu thẳm.

Giêrađô qua đời khi mới 29 tuổi, được tôn phong hiển thánh năm 1904, quan thầy trẻ em mới sinh. Lễ nhớ: 16 tháng 10.

Download Videos
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng