Phim Don Bosco - Cha, Thầy, Bạn của Giới trẻ

StJohnBosco.jpg image by gieomam
Phim "Don Bosco - Cha, Thầy, Bạn của Giới trẻ" - Phần 1
Đạo diễn : Leandro Castellani
Diễn viên chính: Ben Gazzara
Download Videos

Phim "Don Bosco - Cha, Thầy, Bạn của Giới trẻ" - Phần 2
Đạo diễn : Leandro Castellani
Diễn viên chính: Ben Gazzara

Download Videos

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng