Phép Rửa

Trk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
10/1/10 - Lấy trọn CD - 69.6MB
01 Nhạc mở đầu:
Chỉ Có Một Chúa
LM Thành Tâm SNLoiChua.org
02 Bài Đọc Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Con Là Con Chí Ái Của Ta
GM Nguyễn Sơn Lâm Vietnamese Misionaries in Asia
04 Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
_____________________________________
GM Vũ Duy Thống Làm Nụ Hoa Trắng
05 Diện Mạo Người Được Cứu Độ
Đền Thánh KT Mẹ

Dongcong.net

06 Ước Thành Một Loài Chim

LM Vũ Minh Nghiễm Tín Thư C2
07 Tắm Gội Tâm Hồn. . .
LM Hồng Phúc

Suy Niệm C

08 Trời Mở Ra
Manna Vietnamese Misionaries in Asia


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI LỖI, VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA KHI CÒN CƠ HỘI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng