Phạm tội thủ dâm mà vẫn còn rước lễ, phải làm sao?

Kính chúc Cha luôn bằng yên. Thưa Cha xin Cha cho con hỏi:Khi con đọc mục Giải Đáp của Cha con mới nhận ra là trước đây con đã phạm tội thủ dâm (con chưa hiểu về điều đó) mà con vẫn Rước Mình Thánh Chúa. Vậy con có mắc tội phạm sự thánh (Rước Chúa trong khi còn mang tội trọng trong linh hồn) không thưa Cha? Và bây giờ con phải làm sao? Xin cha giúp con. Đội ơn Cha nhiều.
C.T.
Đáp:

Tội lỗi hay việc lành phúc đức là những hành vi nhân linh tức là những hành vi có sự hiểu biết và ưng thuận đủ. Nếu ta thực thi một điều gì mà ta không biết đó là điều xấu, điều cấm cản theo Luật của Chúa hay Giáo Hội thì theo lương tâm trước mặt Chúa không có tội lỗi gì. Trong trường hợp vì lý do nào đó, không biết rằng thủ dâm là có tội, thì chắc chắn Chúa cũng không chấp tội ta. Bởi vậy, sau đó ta có Rước Lễ cũng không phải là phạm sự thánh. Từ bây giờ, sau khi đã biết giáo lý rồi, ta phải theo lương tâm tuân giữ nghiêm chỉnh.


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng