Nhìn lại những khuôn mặt trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu 1

  1. Thánh Ca Chúa một niềm thương xót

  2. Khuôn mặt của Chúa Cha: Không phải là bạo chúa,
    thường bị quên lãng. Khám phá sự hiện diện của Cha:
    Yêu thương Con - và chúng ta

  3. Khuôn mặt của Chúa Cha (tiếp theo)

  4. Thánh Ca: Ngài vẫn ở bên con

  5. Khuôn mặt của Philatô và các nhà lãnh đạo tôn giáo

  6. Thánh Ca: Thập Giáo ngất cao

Giảng thuyết: Lm. Phêrô Nguyễn Khảm+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng