Cho con giống Chúa

01 Giọt nước mắt hạnh phúc Thụy Long
02 Một đời dâng hiến Kim Cúc
03 Lòng sám hối Phi Nguyễn
04 Mattino Diệu Hiền
05 Bình an đích thực Mai Ly
06 Mẹ nhận lãnh Trần Ngọc
07 Cho con giống Chúa Kim Cuc, Phi Nguyễn
08 Giêsu My Dũng
09 Cúi lạy Ngài Thụy Long
10 Lời Mẹ xin vâng Kim Cúc
11 Thanh khi tình yêu Phi Nguyễn, Mai Ly
12 Tinh thần Lêgiô Kim Cúc, Trần Ngọc, Diệu Hiền, Chí Trung

Audio CD Cho Con Giống Chúa
Những sáng tác của linh mục
Tri Ân Ca+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng