Nhạc tuyển lửa hồng 1

01 Đẹp quá Giêsu
02 Người yêu tôi - Người tôi yêu
03 Lời Giêsu với trái tim
04 Kinh tình yêu là muối
05 Sáng cùng thái dương
06 Bước đi cùng Người
07 Bàn tay Giêsu
08 Từ tấm bánh ấy
09 Tình Giêsu
10 Sáng mãi đèn nhé
11 Giêsu tình thân giữa đời
12 Những cánh đồng cuộc đời

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng