Huấn ca

Các bài giảng về Thánh Kinh
Đức Cha phụ tá Phêrô Nguyễn văn Khảm

01 Nhạc dẫn
02 Tổng quát
03 Giáo huấn
04 Ca tụng sự không ngoan
05 Khôn ngoan là kính sợ Chúa
06 Những lời khuyên
07 Nhạc dẫn
08 Ca tụng Chúa
09 Nhận biết Chúa
10 Giáo dục con cái
11 Thánh ca+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
Cám ơn quý vị đã xem trang web này, xin giới thiệu cho nhiều người cùng xem.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng