Ngợi ca tình Chúa

http://www.ubmvgiadinh.org/uploads/pictures/News/Album-ngoicatinhchua.jpg

01 Tình Chúa thương con
02 Tình Chúa muôn đời
03 Tình Chúa cho con
04 Tình Chúa thủy chung
05 Tri ân tình Chúa
06 Ước mơ tình Chúa
07 Ngợi ca tình Chúa
08 Sống ân tình Chúa
09 Tình Chúa tình con
10 Sống cho tình Chúa

________________________

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI LỖI, VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA KHI CÒN CƠ HỘI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng