Ngợi ca danh Chúa

01 Ngợi ca danh Chúa
02 Từ bây giờ
03 Mặc lấy Đức Kitô
04 Qua muôn thế hệ
05 Ca ngợi Chúa
06 Tâm tình hiến dâng
07 Khúc hát thiên thần
08 Lời Chúa
09 Chúa cứu người công chính
10 Năm 200 nguyện cầu

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI LỖI, VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA KHI CÒN CƠ HỘI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng