Nghe Chương trình phát thanh Công giáo Tin vui 1-7

Nghe Chương trình phát thanh Công giáo Tin vui
® 21.11.2009 13:04 | 175 hits ®

Xem hình

Số 1 CN 22.11.2009
Chương trình phát thanh Công giáo Tin vui
® 01.12.2009 05:33 | 63 hits ®

Xem hình

Số 2 CN 29.11.2009Nghe chương trình phát thanh Công Giáo Tin Vui
® 03.12.2009 20:26 | 112 hits ®

Xem hình

Số 3 CN 6.12.2009
Nghe chương trình phát thanh Công Giáo Tin Vui
® 12.12.2009 13:18 | 175 hits ®

Xem hình

Số 4 CN 13.12.2009

Nghe chương trình phát thanh Công Giáo Tin Vui
® 19.12.2009 12:24 | 97 hits ®

Xem hình

số 5, CN 20.12.2009Nghe chương trình phát thanh Công Giáo Tin Vui : Mừng Chúa Giáng Sinh
® 24.12.2009 12:02 | 114 hits ®

Xem hình

Số 6 ngày 25.12.2009Nghe chương trình phát thanh Công Giáo Tin Vui
® 01.01.2010 19:27 | 142 hits ®

Xem hình

Số 7 - CN 3.1.2010+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng