LUYỆN NGỤC CÓ THẬT KHÔNG

Thưa cha, có một điều con luôn thắc mắc hồi nhỏ khi học giáo lý liên quan đến luyện tội. Nay đã lớn và sống trong thời đại khoa học văn minh, nhiều lần con tự hỏi không biết luyện tội có thật không, hay chỉ là một hình ảnh giả tưởng để dạy con người ta sống tốt. Thật ra, Giáo hội dạy gì về ý nghĩa và mục đích của luyện ngục trong việc cứu rỗi của Kitô hữu ?

Từ Huỳnh

download audio

Theo Đức tin Công giáo, giữa giáo hội khải hoàn (Đức Mẹ và các Thánh), giáo hội thanh luyện (các linh hồn tín hữu qua đời) và giáo hội lữ hành (các Kitô hữu tại thế) luôn có một mối giây thiêng liêng chặt chẽ. Và bởi vì giáo hội của những tín hữu đang lữ hành dương gian là một thực tại, sự hiện hữu của hai thành phần giáo hội kia, thiên đàng và luyện ngục, cũng là một sự thật chắc chắn.
Niềm tin Công giáo về sự hiện hữu của luyện ngục xây dựng trên căn bản Kinh thánh. Trong sách Macabêô II, 12 : 25, tác giả nói rằng việc nhìn nhận phần thưởng dành cho những người an nghỉ cách đạo đức mang ý nghĩa lành thánh; do đó ông Yuda ‘đã xin dâng lễ tế cầu ơn xá tội cho những linh hồn người chết để họ được tha thứ tội lỗi”.
Trên căn bản mạc khải ấy, giáo hội luôn xác định rõ rằng có luyện ngục. Tín lý này được nhấn mạnh qua các Công đồng Lyons (1274), Công đồng Florence (1439), Công đồng Trentô (1545-1563), Công đồng Vaticanô II (1964), và Sách Giáo lý Công giáo (1994).
* Vậy ý nghĩa và mục đích của luyện ngục là gì ?
Trong sách GLCG, (số 1031), Giáo hội dạy rằng luyện ngục là nơi thanh luyện sau cùng cho những linh hồn tín hữu được cứu rỗi, để họ được hoàn toàn tẩy sạch vết nhơ mọi tội lỗi và thanh toán hết mọi vạ phạt mắc phải (vạ phạt là hậu quả tất yếu của tội. Và, mặc dầu khi xưng tội thì lỗi lầm được Thiên chúa tha thứ nhưng vạ tội thì ta phải bù trả).
Nhưng việc thanh toán nợ vạ này không phải là sự kết án đời đời. Do đó, có sự khác biệt căn bản trong ý nghĩa và mục đích giữa luyện ngục và hỏa ngục. Trong khi hỏa ngục là nơi tuyệt vọng hoàn toàn, luyện ngục là nơi còn có niềm hy vọng trông cậy vào một ngày đi về thiên đàng. Hỏa ngục không có thời gian; còn luyện ngục có thời gian để trông ngóng, mặc dầu là thời gian dài đẵng. Hỏa ngục là hậu quả của một sự cự tuyệt với Thiên chúa, và vì thế, nó đồng nghĩa một sự tuyệt giao vĩnh viễn với Hạnh phúc thiên đàng; trong khi, luyện ngục có thể ví như một cuộc ‘hôn nhân đến chậm’ nhưng sẽ đến.
Dựa trên niềm tin về sự hiệp thông và chia sẻ công trạng với nhau qua lời cầu nguyện giữa 3 thành phần giáo hội, chúng ta có thể cùng với các Thánh cầu nguyện, xin ơn xá, và chúng ta nên hy sinh, hãm mình, dâng lễ cầu khấn để giảm vạ cho các linh hồn trong luyện ngục. Ngược lại, các Đẳng cũng có thể chuyển lời cầu nguyện của chúng ta lên cùng Thiên chúa mà các ngài đang thấy rõ và ở gần hơn chúng ta.
Trong thời đại khoa học thực nghiệm ngày nay, cần phải nhìn nhận cách vững vàng những chân lý và thực tại thiêng liêng của niềm tin. Luyện ngục là một ví dụ điên hình của thực tại thiêng liêng ấy. Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ đi vào thực tại ấy như các đẳng linh hồn đã đi đến trước chúng ta.

Lm. Đa Minh Trần Quốc Bảo, DCCT


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng