Lời tôi ca (12 bài - CD Dấu Ấn Tình Yêu 4)

http://www.rangdong.com/shop/images/products/Vien_Thanh_Mau_Thien_Phuoc/dauantinhyeu4.jpg
 1. Khúc hát người ca công Nhóm AC&M

 2. Lời ngỏ Lm. Nguyễn Uy Sỹ

 3. Lời tôi ca Ngọc Hy - Bích Ngọc

 4. Dấu ấn tình yêu Quang Dũng - Lan Chi & Thiên Hương

 5. Nơi đứng của Người Giao Linh

 6. Ngôi nhà tranh đơn sơ Nhất Sinh

 7. Khi tim tôi khô cứng Hương Giang

 8. Thì xin cho tôi Trần Tâm

 9. Hạt lúa dâng Người Quốc Đại

 10. Nỗi buồn hòang tử Nhóm mắt ngọc

 11. Tình người chờ tôi Nam Khánh

 12. Người là bầu trời Anh Bằng

 13. Chỉ mong tôi Lm. Ân Đức. Phụ họa: Lan Chi-Thiên Hương

Biên Tập: Lm. Ân Đức
Hòa âm phối khí: NS. Minh Khang
Keyboard: Minh Khang
Guitar: Tấn Phong
Bass: Thanh Tâm
Drum: A-Dzìn
Violin: Minh Đạt
Viết Tân Studio+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng