Kinh Thánh: Sáng thế ký, Lụt Đại Hồng Thủy, Apraham

Kinh Thánh (Disc1: Sáng Thế)
Diễn viên: Michael Parks - Ulla Bergryd
Đạo diễn: John Huston
Download VideosKinh Thánh (Disc2: Lụt Đại Hồng Thủy)
Diễn viên: Michael Parks - Ulla Bergryd
Đạo diễn: John Huston

Download Videos

Kinh Thánh - Disc3: Abraham
Diễn viên: Michael Parks - Ulla Bergryd
Đạo diễn: John HustonDownload Videos
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Hội Thánh Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối", "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được vững lòng tin Chúa hơn.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng