Gương Chúa GiêsuQUYỂN 3: ĐỜI SỐNG TẬN HIỆP
VII. Đừng tự hào vì ơn Chúa
VI. Chúa thử người yêu thật
V. Kỳ diệu của đức ái
IV. Thật thà và kiêm tốn
III. Cách thức nghe lời Chúa
II. Tiếng chân lý nói thầm bên trong
I. Tâm sự Chúa Giêsu với linh hồn trung tín
QUYỂN 2: TIẾN TỚI ĐỜI SỐNG NỘI TÂM
XII. Đường thánh giá
XI. Ít người mến thánh giá
X. Biết ơn Chúa
IX. Đoạ đày
VIII. Tri kỷ với Chúa Giêsu
VII. Mến Chúa trên hết
VI. Cái vui của một lương tâm tốt
V. Tự giác
IV. Tâm hồn trong trắng, chí lự đơn thành
III. Người an bình thực
II. Tùng phục cho khiêm
I. Nước Trời
QUYỂN 1: NHỮNG NGUYÊN TẮC
XXV. Cải thiện đời sống
XXIV. Ngày công phán
XXIII. Gẫm cái chết
XXII. Những đau khổ ở đời
XXI. Lòng thống hối
XX. Tìm thanh vắng và thầm lặng
XIX. Công việc một tu sĩ
XVIII. Gương thánh hiến
XVII. Đời sống tu trì
XVI. Một nhịn chín lành
XV. Bác ái
XIV. Xét đoán
XIII. Chống với cám dỗ
XII. Lợi ích của đau khổ
XI. Bình an và tiến bộ
X. Lời vô ích
IX. Vâng lời và tùng phục
VIII. Đừng suồng sã quái
VII. Tránh phù phiếm và kiêu ngạo
VI. Tình dục
V. Đọc Kinh Thánh
IV. Hành động cho khôn
III. Học thuyết của chân lý
II. Tự khiêm
I. Noi gương Chúa và khinh của thế tục


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng