GIÁO XỨ AN SƠN

GIỚI THIỆU VỀ GIÁO XỨ AN SƠN

Nhà Thờ Giáo Xứ An Sơn

Cha Quản Xứ

Tổng số giáo dân: 968

Năm thành lập: 1625

Các đời Linh Mục quản xứ: 26

Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Nghề nghiệp chính của giáo dân: Nông Nghiệp

Linh mục quản xứ: Giuse Nguyễn Văn Khang

1. Giáo Lý

Số học viên giáo lý: 60

Số giáo lý viên: 2

Số phòng giáo lý hiện có: 0

2. Trình Độ Văn Hoá

Trung cấp, Cao đẳng, Đại học: 8

Sau đại học: 2

3. Tình Trạng Ơn gọi

Số LM Triều & Dòng: 2

Số Tu sĩ nam nữ: 2

Số Đại chủng sinh: 0

Số Dự tu nam nữ: 0

4. Ưu Tư Mục Vụ

Văn hoá

Giáo lý

Nhà thờ An Trường

Nhà thờ Phú Hòa

Hang đá Đức Mẹ+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI LỖI, VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA KHI CÒN CƠ HỘI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng