Giải đáp thắc mắc cuộc đời CD04

Tình Yêu Và Tình Dục Đều Tốt ?1. Giới thiệu - Thánh Ca
http://thanhcacongdong.com/SachNoi/T...eu_ThanhCa.mp3

2. Tình Yêu và Tình Dục Vẫn Tốt
http://thanhcacongdong.com/SachNoi/T...hDucVanTot.mp3

3. Vấn Đề Ly Dị - Phá Thai - Ngừa Thai
http://thanhcacongdong.com/SachNoi/T...i-NguaThai.mp3

4. Các Trinh Nữ Bị Hiếp Thì Sao ?
http://thanhcacongdong.com/SachNoi/T...HiepThiSao.mp3

5. Thế Nào Là Ngừa Thai Tự Nhiên ? Thụ Thai Nhân Tạo ?
http://thanhcacongdong.com/SachNoi/T...haiNhanTao.mp3

6. Các Người Son Sẻ - Bất Lực Thì Sao ?
http://thanhcacongdong.com/SachNoi/T...tLucThiSao.mp3

7. Sao Giáo Hội Roma Cấm Phụ Nữ Làm Linh Mục
http://thanhcacongdong.com/SachNoi/T...LamLinhMuc.mp3

8. Tội Phạm Chúa Thánh Linh Là Tội Gì ?
http://thanhcacongdong.com/SachNoi/T...inhLaToiGi.mp3

9. Tại Sao Linh Mục Có Khuyết Điểm
http://thanhcacongdong.com/SachNoi/T...KhuyetDiem.mp3

10. Tại Sao Người Giàu Khó Vào Nước Trời
http://thanhcacongdong.com/SachNoi/T...aoNuocTroi.mp3

11. Ai Có Quyền Tha Tội
http://thanhcacongdong.com/SachNoi/T...aoNuocTroi.mp3

12. Thương Yêu Kẻ Thù Là Điều Không Thể
http://thanhcacongdong.com/SachNoi/T...ngYeuKeThu.mp3

13. Giáo Dân Phê Bình Một Số Linh Mục Giảng Dở
http://thanhcacongdong.com/SachNoi/T...LmGiangGio.mp3

14. Lời Tạm Biệt - Thánh Ca
http://thanhcacongdong.com/SachNoi/T...et_ThanhCa.mp3


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Website Công Giáo MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
"Hãy sám hối" "Hãy cầu nguyện cho các kẻ có tội được trở lại", Đức Mẹ Lộ Đức
Mỗi ngày hãy đọc ít nhất: 1 Kinh Lạy Cha + 3 Kinh Kính Mừng + 1 Kinh Sáng Danh + 1 Kinh cầu cho linh hồn mồ côi. Bạn đã cứu được 1 linh hồn trong luyện ngục rồi đó.
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng