Dâng Chúa tình con 2

Dâng Chúa tình con 2

01 Thánh giá nào cho con2
02 Con đường Chúa đi
03 Xin đôi mắt Chúa
04 Trở về bên Chúa 2
05 Con biết Chúa yêu con
06 Kinh chữ hiếu
07 Xin hôn đôi tay Chúa
08 Xin dâng Ngài
09 Cho con biết ăn năn
10 Tình trời Thập tự
11 Tình Chúa nhân từ
12 Lời kinh của Mẹ

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI
HÃY ĂN NĂN SÁM HỐI TỘI LỖI, VÀ ĐỪNG PHẠM TỘI NỮA KHI CÒN CƠ HỘI TRÊN THẾ GIAN NÀY
Related Posts with Thumbnails

Tìm kiếm trên website MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI

Loading

Danh sách bài đã đăng